Goed rentmeesterschap

In december 2010 brachten we twee parochiemagaZIN’s uit. Deze maand zijn het al zestig verschillende kerk- en parochiebladen die via De Zalige Zalm hun weg naar de lezer vinden.

fsc logoMet zoveel papier willen we graag ook op een verantwoorde wijze omgaan met de grondstoffen die we daarvoor gebruiken. Daarom hebben we het FSC-keurmerk aangevraagd en kunnen onze bladen vanaf oktober 2015 dit keurmerk voeren.

FSC (Forest Stewardship Council – Raad voor Goed Bosbeheer) is het meest bekende internationale certificeringssysteem dat objectieve en meetbare eisen stelt aan bosbeheerders én deze ook nauwgezet controleert.

Volgens FSC is er sprake van goed bosbeheer wanneer natuurbelangen, sociale aspecten en economische belangen met elkaar in balans zijn. Voorbeelden van zulke aspecten zijn:

Natuur
– Bossen met grote natuur- en cultuurwaarden worden gespaard
– Na de houtkap krijgt het bos de kans zich te herstellen
– De houtkap is minder dan de bijgroei in de herstelperiode
– Houtkap langs waterlopen en op steile hellingen is niet toegestaan

Mensen
– De rechten van inheemse volken worden gerespecteerd en vastgelegd
– Bosarbeiders genieten goede arbeidsomstandigheden voor wat betreft werktijden, loon, veiligheid en training
– Bosbeheer levert veel directe en indirecte werkgelegenheid op in regio’s die tot de armste ter wereld behoren

Economie
– Een FSC-gecertificeerd bedrijf biedt werkgelegenheid en levert inkomsten op. Het versterkt daarmee de lokale economie
– Een gezonde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit, stimuleert de lokale bevolking tot het behouden van het bos

FSC-certificering wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificeerders en is van toepassing op alle typen bos wereldwijd en voor alle soorten van eigenaren .

Voortaan dragen dus alle kerk- en parochiebladen van De Zalige Zalm het FSC-keurmerk. Redacties kunnen dit zelf ook zichtbaar maken, door een FSC-logo te plaatsen dat wij beschikbaar stellen.

Maak kennis met parochiemagaZIN…

Spirit

... en blader door een online versie

Nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van De Zalige Zalm ontvangen.

Tweets

ParochiemagaZIN

is een product van De Zalige Zalm

Postadres

De Zalige Zalm
Smedenstraat 248
7411 RC Deventer

Telefoon

0570 - 61 74 19
06 - 23 22 98 39

E-mail

parochiemagazin@dezaligezalm.nl
© 2016 De Zalige Zalm
alle rechten voorbehouden