Uw parochieblad aanmelden

Bent u geïnteresseerd in wat parochiemagaZIN voor uw parochieblad kan bieden?

parochieblad aanmelden

 1. Bel ons dan voor een presentatie bij u in de parochies.
 2. Vraag iemand de taak van hoofdredacteur op zich te nemen.
  De hoofdredacteur is namens de parochiebesturen verantwoordelijk over de inhoud en samenstelling van het parochieblad. De hoofdredacteur rapporteert aan de gezamenlijke parochiebesturen.
 3. De hoofdredacteur heeft samen met een kleine centrale redactie een coördinerende taak. Bepaal hoe u die centrale redactie wilt samenstellen. Dit kan een nieuwe overkoepelende redactie zijn of vertegenwoordigers van de afzonderlijke parochieredacties.
 4. Informeer de redacties van de huidige parochiebladen over de overstap naar het parochiemagaZIN en beleg een bijeenkomst met hen om over de formule van het nieuwe blad na te denken.
 5. Maak met ons een afspraak voor een ‘knoppencursus’ voor de parochiebladredacties. Tijdens deze bijeenkomst leren zij het blad via de website in elkaar te zetten. Een knoppencursus duurt ongeveer twee en een half  uur. De cursus is voor de redacteuren van uw parochie(s) en wordt na overleg gegeven op een locatie bij u in de buurt.
 6. Betrek alle parochianen via de huidige parochiebladen bij de overgang naar het nieuwe blad door hen goed te informeren.
 7. Bedenk eventueel een  (nieuwe) titel voor het parochieblad.
 8. Schenk als bestuur aandacht aan het verschijnen van de laatste huidige parochiebladen.
 9. Wilt u advertenties van lokale adverteerders plaatsen en hoeveel pagina’s wilt u daarmee gaan vullen? Wie gaat deze adverteerders benaderen? Wie gaat de advertenties maken en invoeren? Bepaal de advertentietarieven.
 10. Download het inschrijfformulier en vul het in.
 11. Download de bijbehorende algemene voorwaarden.
 12. Het aftellen is begonnen!

Maak kennis met parochiemagaZIN…

Spirit

... en blader door een online versie

Nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van De Zalige Zalm ontvangen.

Tweets

ParochiemagaZIN

is een product van De Zalige Zalm

Postadres

De Zalige Zalm
Smedenstraat 248
7411 RC Deventer

Telefoon

0570 - 61 74 19
06 - 23 22 98 39

E-mail

parochiemagazin@dezaligezalm.nl
© 2016 De Zalige Zalm
alle rechten voorbehouden