Tips van een kerkblad vormgever

cover kerkblad tsjerkeludenHet kerkblad tsjerkelûden is een van de twaalf kerkbladen die uitgebracht wordt in het kader van de pilot die de Zalige Zalm samen met de Protestantse Kerk Nederland in april gestart is. Het doel van deze pilot is om kerken te ondersteunen bij hun missionaire communicatie om zo 100% van hun achterban te kunnen bereiken.

Tsjerkelûden is een prachtig blad, dat vooral opvalt door de vormgeving. Er is veel ruimte voor foto’s en in de opmaak zorgt herhaling en kleurgebruik voor eenheid in het blad. De tsjerkelûden is een kerkmagaZIN dat tegelijkertijd rust, eenheid en frisheid uitstraalt.

Marten Bouwman is als redactielid van de tsjerkelûden verantwoordelijk voor de vormgeving van het blad. Hij heeft een paar goede tips om een kerk- of parochieblad met enkele aanpassingen een professionele uitstraling te geven.

Welke verhouding tussen tekst en beeld hanteert u in het kerkblad? Is hier een vaste formule voor? 

Het meest ideaal is als een artikel voor de helft bestaat uit foto’s en voor de andere helft uit tekst. Dat is niet altijd mogelijk, omdat ik afhankelijk ben van het materiaal dat aangeleverd wordt. Toch probeer ik te voorkomen dat minder dan een derde van een artikel uit foto’s bestaat. Bij meer dan 75% ruimte voor fotomateriaal is de verhouding ook zoek, dus tussen deze twee grenzen probeer ik te schipperen.

 

 

Hoe zorgt u ervoor dat er voldoende lucht in een pagina zit?

kerkblad tsjerkelûdenDe basis van een pagina is de witmarge. Voor de witte rand van een bladzijde gebruik ik 2 cm. De lettergrootte van de tekst in ons blad is 9,5 met een interlinie van 20%.

Het komt de rust van de bladspiegel ten goede om koppen en subkoppen van vast formaat te kiezen en deze standaard vet en gekleurd te maken. Bij de paginakoppen is het niet mooi als deze meer dan twee regels beslaat. Deze normen zijn bedoeld als hulpmiddel en niet als keurslijf. Als het beter uitkomt, mag er best van worden afgeweken.

 

Kunt u iets vertellen over het kleurgebruik. Is hier binnen het blad een vast stramien voor? Is er bewust voor de steunkleuren van de verschillende pagina’s gekozen?

 
kerkblad tsjerkeludenDe kleuren die worden gebruikt in het kerkblad zijn oorspronkelijk opgesteld voor de website van de gemeente Berltsum. Ze zijn thematisch opgezet. Zo is de steunkleur voor de kerkdiensten paars, voor organisatie groen, meditatie blauw en gemeenschap oranje.

Ik pas de kleuren in het kerkblad echter vrij toe en varieer ook, zodat het herkenbaar blijft, maar toch niet elke keer hetzelfde oogt.

 

Hebt u nog tips en aanbevelingen ten aanzien van de vormgeving voor redacties van andere kerk- en parochiebladen?

kerkblad vormgever marten bouwman

Marten Bouwman

De belangrijkste tip die ik heb is, dat een pagina niet helemaal gevuld hoeft te zijn met tekst of nog een extra foto. Witruimte geeft vaak rust in het paginabeeld.

Als alternatief voor een kleine afbeelding kun je een extra kop of een citaat als blikvanger plaatsen. Zet deze in een andere kleur en een flinke lettergrootte en laat je verrassen door het resultaat.

Bekijk hier de tsjerkelûden online.

 

Maak kennis met parochiemagaZIN…

Spirit

... en blader door een online versie

Nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van De Zalige Zalm ontvangen.

Tweets

ParochiemagaZIN

is een product van De Zalige Zalm

Postadres

De Zalige Zalm
Smedenstraat 248
7411 RC Deventer

Telefoon

0570 - 61 74 19
06 - 23 22 98 39

E-mail

parochiemagazin@dezaligezalm.nl
© 2016 De Zalige Zalm
alle rechten voorbehouden